Vores team.

Hos Richardt Thomsen ApS findes der ikke nogen 'topledelse'. Vi er et team der står sammen. Kun på den måde kan vi bygge smartere og mere effektivt, til fordel for vore kunder.


RichardtThomsen-entreprenør.jpg

Richardt Thomsen
Entreprenør & Direktør

Som leder af virksomheden har Richardt en preMBA fra Aalborg Universitet samt Byggeriets lederuddannelse. Richardt har i alt 13 års erfaring i byggebranchen.

Tidligere
Projektbyg ApS, BME og E. Pihl og søn

jørgenjacobsen-erhvervsbyggeri

Jørgen W. Jacobsen
Projektleder

Jørgen er uddannet kloakmester, men har i løbet af 30 år fokuseret på, at skabe en sikker arbejdsplads. Et hverv han også er ansvarlig for ved Richardt Thomsen ApS.

Tidligere
TL Byg, MJ Byg,
Svend Aage Christiansen


Bent Christensen
Tømrersjakbajs

Bent har med over 35 års erfaring intim viden om bygnings- konstruktioner og aptering. Som en af vore mest erfarne medarbejdere har Bent ansvar som Sjakbajs.

Tidligere
Torup Tømrer og Snedker,
Svend Aage Christiansen

Edgars Plaunovs
Ståltømrer sjakbajs

Som uddannet tømrer i Letland har Edgars 8 års erfaring med stål- og facadearbejde. Kompetencer som sikrer den kvalitet, vi forventer at levere.

Tidligere
Facadefirmaet R-Thomsen


Niklas Nielsen
Tømrer

Med en uddannelse som tømrer fra EUC Nord er Niklas en solid ressource i opbygning af trækonstruktioner og facadearbejde.

Tidligere
Ugilt Savværk og Jesper Brønden

Frederik Borup Moe
Tømrer

Frederik er uddannet tømrer fra EUC Nord, og med 15 års erfaring holder han en høj standard for trækonstruktioner og facadearbejde.

Tidligere
Finn A. Christensen

Andreas Johansen
Tømrer

Andreas har en tømreruddannelse fra EUC Nord, og med 8 års erfaring i branchen gør han en forskel i udførelsen af facadearbejde og trækonstruktioner.

Tidligere
Jesper Brønden, Vendia Huset,
Svend Aage Christiansen


Jacob Overby
Tømrermester

Jacob er uddannet tømrer fra EUC Nord og har igennem 22 år udviklet kompetencer i opmåling og plan-lægning af konstruktioner og projekter.

Tidligere
Jesper Brønden, Vendua Huset, Svend Aage Christiansen

Finn Brinkmann
Jord og Betonarbejder

Finn har arbejdet med jord og betonarbejde i over 25 år. Han er manden som sikrer at vores byggerier står på et sikkert og stabilt fundament.

Tidligere
MJ Byg, Svend Aage Christiansen, CD Entreprenør

Kenneth Kristensen
Jord, beton og Rørlægger

Med kompetencer i jord, beton og rør er Kenneth med til at bygge bæredygtige fundamenter og infrastruktur, som sikrer holdbarheden.

Tidligere
Præstbro Murer forretning


Chris Hansen
Tømrerlærling

Chris er en af vores yngre medarbejdere. Han er pt. ved at gennemfører EUC Nords tømreruddannelse.

Nicklas C. Pedersen
Tømrerlærling

Nicklas er tillige en af vores yngre medarbejdere, som er ved at færdiggøre tømreruddannelsen ved EUC Nord.

 

Lasse Terkelsen
Tømrerlærling

Sammen med Chris og Nicklas er Lasse også ved at gennemfører uddannelsen som tømrer ved EUC Nord i Hjørring.