Skoda-Reference.jpg

Det handler om faglig stolthed.

Vi viser med stolthed vores byggerier frem. Læs om byggerierne, se billederne og hør kunderne snakke om deres oplevelser med os.

Erhverv

Vi bygger erhvervs- og kontorbyggerier, som danner grundlaget for vækst
 i din virksomhed.


ŠKODA Hjørring

Dalsgaard Biler A/S i Hjørring, fik i 2014 bygget et nyt bilhus, som indeholder show-room, kontor, værksted og lagerbygning.
Som Uffe Dalsgaard fortæller i videoen, blev resultatet yderst tilfredsstillende.

Tidligere gange har jeg synes, at tegningerne var flottere, men denne gang har resultatet været flottere end tegningerne.
— Direktør, Uffe Dalsgaard
Bilhus 2014
1050 m2 + 400 m2
Stålkonstruktion
Paneler
Kontor- og showroom værkstedslokaler

HG Electric

HG Electric A/S, fik i 2015 bygget et helt nyt hovedkontor på kanten af Frederikshavn havnebassin.
Hør Brian Enevoldsen fortælle om samarbejdet med Erhvervsbygger Richardt Thomsen A/S.

Ville vi benytte Richardt Thomsen til vores næste byggeri? - Ja.
— Brian Enevoldsen
Kontor 2015
570 m2 i to plan
Betonelementer
Facade i Rockpanel
Kontor- og værkstedslokaler

Industri

Richardt Thomsen A/S udfører industribyggerier, som skaber fundamentet for bæredygtig produktion i Danmark.


AVV Energianlæg

Forbrændingsanlægget AVV Hjørring havde i 2016 brug for en tilbygning til røggaskondensering. Richardt Thomsen stod for opgaven på Miljøvej 7 i Hjørring.

Byggeri med miljøgevinst

Entreprisen indeholder etablering af nye ledninger for regnvand, afløb og el, udendørs belysning samt belægninger, fundamenter, terrændæk, 9 m høje betonvægge og etagedæk til 120 ton tungt røggasanlæg.

Betonkonstruktioner er alle udført INSITU inkl. statisk dokumentation for bygning og stålkonstruktioner.

Energianlæg 2016
Totalenterprise
Etage 280 m2 / Anlæg 2800 m2
Betonelementer og stålplader
Bygning til røggaskondensering

Jørgen Rasmussen Gruppen A/S

Jørgen Rasmussen fik i 2015 opført en hal på 2700 m2 til opbevaring af flyvaske og jordslagger på Rørdalsvej 244 i Aalborg Øst.

Jørgen Rasmussen Gruppen

Byggeriet er færdiggjort i juni 2015

Lagerhallen på Rørdalsvej i Aalborg Øst benyttes til opbevaring af forskellige jordarter, flyvaske og slagger.

Jørgen Rasmussen Gruppen og vi har oplevet et gnidningsfrit projekt, som er afleveret til tiden.

Lagerhal 2015
2700 m2
Stålkonstruktion med elementer
Gavl og tag i stålplader
Lager til opbevaring af flyvaske og slagger

Brønderslev Varme A/S

I 2017 har vi fagentreprisen på jord, kloak, beton og belægning af det nye flisfyret kraftvarmeværk for Brønderslev Varme A/S.

Entreprisen indeholder etablering af jordarbejder for det samlet byggefelt og flisoplag, nye ledninger for regnvand og afløb samt belægninger.

INSITU-støbning af fundamenter, terrændæk, flisgrubber, ORC- grubbe, kedel-grubber mv.
 

Kraftvarmeværk 2017
5900 m2
Enterprise på jord, kloak, beton og belægning
 

Arkitekt

Richardt Thomsen A/S har de faglige kompetencer til at udfører special byggerier, hvor vi indgår i tæt samarbejde med anerkendte arkitekter.


Kaperstalden

Richardt Thomsen A/S har i 2015 bygget for Dyrehaven i et projekt finansieret af A.P Møller Fonden, sket i samarbejde med Miljøministeriet og Naturstyrelsen. De tre lange, let forskudte bygninger med sortmalet træbeklædning, står arkitektonisk skarpt mod den grønne skov.

Byggeriet er forløbet med fuld tilfredshed hos os alle. Det har været en rigtig spændende proces, som vi siger tak for.
— Kapervognmand, Jørgen Ahrendt-Jensen
Arkitektbyggeri 2015
1200 m2
Trækonstruktion
Kulsort tagpapdækning
Hestestald samt opbevaring af Kapersvogne